przejdź do treści

Wyniki konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

5 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto 7. edycję konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna edycja finansowana jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy, Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Na konkurs wpłynęło łącznie 49 projektów, w tym: 24 filmy fabularne, 21 filmów dokumentalnych oraz 4 filmy animowane.

Wnioski oceniane były w trzech etapach:
I etap – ocena formalna złożonych wniosków
II etap – ocena złożonych wniosków przez ekspertów
III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.

Do III etapu konkursu zakwalifikowały się 24 projekty.

Komisja Konkursowa w składzie: Dariusz Gąsiorowski, Tomasz Kolankiewicz, Agnieszka Kuźmińska, Beata Polaczyńska, Wiesław Raboszuk, Krzysztof Rak, Magdalena Sendecka, Anna Spisz, Tomasz Thun-Janowski postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

„Najmro”, reż. Mateusz Rakowicz
Serce Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 307 500 zł brutto
(film fabularny)

„Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski
Opus Film Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
(film fabularny)

„Pan T.”, reż. Marcin Krzyształowicz
Scorpion Arte Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
(film fabularny)

„Zabawa, zabawa”, reż. Kinga Dębska
Studio Filmowe Kalejdoskop Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
(film fabularny)

„Żabińscy. O ludziach i zwierzętach”, reż. Łukasz Czajka
Studio Besta Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 98 400 zł brutto
(film dokumentalny)

„Warszawa. Miasto podzielone”, reż. Eric Bednarski
Pado Studio Film Dorota Przyłubska; wkład koprodukcyjny: 90 050 zł brutto
(film dokumentalny)

„Miłość i puste słowa”, reż. Małgorzata Imielska
Studio Filmowe Kronika Polska Kronika Filmowa; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Nieletni naukowcy”, reż. Aleksandra Skowron, Hanna Polak
Mediolia Aleksandra Skowron; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Jazda obowiązkowa”, reż. Ewa Kochańska
Square Film Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 43 050 zł brutto
(film dokumentalny)

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Projekty, które Komisja Konkursowa umieściła na liście rezerwowej:

„W stanie wolty”, reż. Monika Kotecka, Karolina Poryzała
Lava Films Sp. z o.o.; (film dokumentalny)

„Z wnętrza”, reż. Cezary Grzesiuk, Tomasz Szwan
Blue dReam Film Cezary Grzesiuk; (film dokumentalny)

„Zwyczajny kraj”, reż. Tomasz Wolski
Kijora Film Sp. z o.o.; (film dokumentalny)

www.mff.mazovia.pl