przejdź do treści

FAQ

PYTANIE: Na jakiej zasadzie można otrzymać wsparcie finansowe projektu filmowego z Mazowieckiego Funduszu Filmowego?
ODPOWIEDŹ: O wsparcie finansowe  filmu fabularnego, dokumentalnego czy animowanego  można się ubiegać w ramach konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego, który przyznaje wyłonionym w konkursie projektom  wkłady koprodukcyjne.

 

PYTANIE: Czy środki otrzymane z Mazowieckiego Funduszu Filmowego są środkami publicznymi?
ODPOWIEDŹ: Tak, Mazowiecki Fundusz Filmowy jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

PYTANIE: Kiedy jest nabór na konkurs Mazowieckiego Funduszu Filmowego?
ODPOWIEDŹ: Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w IV kwartale.

 

PYTANIE: Czy środki otrzymane z Mazowieckiego Funduszu Filmowego  są bezzwrotną dotacją czy wkładem koprodukcyjnym?
ODPOWIEDŹ: W wyniku rozstrzygniętego konkursu Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ( operator Mazowieckiego Funduszu Filmowego) staje się koproducentem wyłonionych produkcji.

 

PYTANIE: Czy film musi być ukończony do końca roku budżetowego?
ODPOWIEDŹ: Nie, film nie musi być ukończony wraz z końcem roku budżetowego, natomiast producent powinien rozliczyć koprodukcyjny wkład finansowy, który otrzymał z Mazowieckiego Funduszu Filmowego.

 

PYTANIE: Jeśli mój projekt był w III etapie konkursu, ale nie otrzymał wkładu finansowego, czy mogę go zgłosić jeszcze raz?
ODPOWIEDŹ: Tak, projekt, który zakwalifikował się do III etapu konkursu, ale nie został wybrany  może być rozpatrywany w III etapie, w kolejnej, następującej po sobie edycji konkursu. W takim wypadku projekt musi być zgłoszony przez wnioskodawcę w nowym terminie zgłaszania wniosków konkursowych.

 

PYTANIE: Jak wygląda  kwestia wydatkowania 150% środków przyznawanych w ramach konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego na terenie województwa mazowieckiego? Czy przy otrzymaniu wsparcia w wysokości np. 100 000 zł, producent musi na terenie regionu wydać 150 000 zł,  w tym 50 000 zł pochodzących z innego źródła?
ODPOWIEDŹ: Tak, w przypadku otrzymania finansowego wkładu koprodukcyjnego  w wysokości 100 000 zł producent musi wydać na terenie województwa mazowieckiego dodatkowo 50 000 zł pochodzących z innego źródła.

 

PYTANIE: Czy wniosek może złożyć producent  zagraniczny?
ODPOWIEDŹ: Tak, wniosek może złożyć producent zagraniczny, natomiast wszystkie dokumenty muszą być złożone  w języku polskim bądź przetłumaczone na polski

 

PYTANIE: Czy Mazowiecki Fundusz Filmowy finansuje promocje filmów?
ODPOWIEDŹ: Nie, Mazowiecki Fundusz Filmowy finansuje tylko produkcje filmową, chętnie jednak angażuje się w promocję projektu, którego jest koproducentem.

 

PYTANIE: Czy można się odwoływać od decyzji Komisji Konkursowej?
ODPOWIEDŹ: Nie, regulamin konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego nie przewiduje odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.

 

PYTANIE: Czy można się zapoznać z oceną projektu?
ODPOWIEDŹ: Tak, szczegółowa ocena projektu dokonana przez ekspertów udostępniana jest wnioskodawcy  po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

PYTANIE: Ile projektów może złożyć na konkurs jeden producent?
ODPOWIEDŹ: Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w jednej edycji konkursu.

 

PYTANIE: Czy Mazowiecki Fundusz Filmowy może podpisać umowę koprodukcyjną jako pierwszy?
ODPOWIEDŹ: Tak, natomiast warunkiem podpisania umowy koprodukcyjnej jest przedstawienie przez wnioskodawcę decyzji ( listów intencyjnych, promes itp.), na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia z innych źródeł niż konkurs.