przejdź do treści

Wyniki II edycji konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Zakończyła się II edycja konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Do konkursu złożonych zostało 39 projektów (14 projektów filmów fabularnych, 22 projekty filmów dokumentalnych i 3 projekty filmów animowanych).

Komisja Konkursowa w składzie: Feliks Falk, Aleksandra Kielan, Jerzy Lach, Wiesław Raboszuk, Jacek Rakowiecki, Anna Spisz, Michał J. Zabłocki, Bożena Żelazowska, mając na uwadze oceny ekspertów, postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

  1. „Ojciec i syn”, reż. Paweł Łoziński, Marcel Łoziński 

Łoziński Production Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 81 300 zł netto
(dokument)

  1. „Janka”, reż. Adela Kaczmarek

Serafiński – Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 100 000 zł netto
(animacja)

  1. „Marc Minkowski – Powroty do Warszawy”, reż. Raphael Lewandowski,

Fido Film Joanna Fido; wkład koprodukcyjny: 98 500 zł netto
(dokument)

  1. „Adam Michnik. Bądź realistą, chciej niemożliwego.”

reż. Maria Zmarz – Koczanowicz,
Studio Filmowe Largo Agnieszka Traczewska; wkład koprodukcyjny: 249 468 zł netto
(dokument)

  1. „Pałac”, reż. Tomasz Wolski,

Kijora Anna Gawlita; wkład koprodukcyjny: 100 000 zł netto
(dokument)

  1.  „Sen o warszawie”, reż. Krzysztof Magowski,

Warta-Film Krzysztof Magowski; wkład koprodukcyjny: 200 000 zł netto
(dokument)

 

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji  i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.