przejdź do treści

Wyniki 6. edycji konkursu MFF

11 maja 2016 r. rozstrzygnięto 6. edycję konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Na konkurs wpłynęło łącznie 51 projektów, w tym: 19 filmów fabularnych, 28 filmów dokumentalnych oraz 4 filmy animowane.  

Wnioski oceniane były w trzech etapach:
I etap – ocena formalna złożonych wniosków
II etap – ocena złożonych wniosków przez ekspertów
III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 30 projektów.

Komisja Konkursowa w składzie: Michał Chaciński, Dagny Gątkowska, Agnieszka Kuźmińska, Wiesław Raboszuk (Przewodniczący), Anna Spisz, Katarzyna Ślesicka, Iwona Wujastyk, Xawery Żuławski postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

„Fuga”, reż. Agnieszka Smoczyńska
MD4 Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 221 400 zł brutto
(film fabularny)

„Człowiek z magicznym pudełkiem”, reż. Bodo Kox
Alter Ego Pictures Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto
(film fabularny)

„Julka, Olek i prawdziwe tarapaty”, reż. Marta Karwowska
Koi Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 172 200 zł brutto
(film fabularny)

„Kto napisze naszą historię”, reż. Roberta Grossman
Match&Spark Management Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Obserwacje Wojciecha Młynarskiego – czyli ciąg dalszy ratowania Polaków od grzechu niemyślenia”, reż. Alicja Albrecht
Bluescreen Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Pollywood”, reż. Paweł Ferdek
Buksfilm Rafał Buks; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Artur”, reż. Wiktoria Szymańska
Plesnar&Krauss Films Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 37 400 zł brutto
(film dokumentalny)

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.

W przypadku niepodpisania umów koprodukcyjnych z wyżej wymienionymi Laureatami Komisja Konkursowa wyróżniła następujące projekty:

„Double Ironman”, reż. Łukasz Palkowski
Iron Films Sp. z o.o.; (film fabularny)

„Książe i dybuk”, reż. Piotr Rosołowski, Elwira Niewiera
Film Art Production Małgorzata Zacharko; (film dokumentalny)

„Arabski sekret”, reż. Julia Groszek
Wajda Studio Sp. z o.o.; (film dokumentalny)