przejdź do treści

Wyniki 5. edycji konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

30 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięto 5. edycję konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Na konkurs wpłynęło łącznie 39 projektów, w tym: 14 filmów fabularnych, 20 filmów dokumentalnych oraz 5 filmów animowanych.

 

Wnioski oceniane były w trzech etapach:

I etap – ocena formalna złożonych wniosków

II etap – ocena złożonych wniosków przez ekspertów

III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 25 projektów.

 

Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka Kuźminska, Wiesław Raboszuk (Przewodniczący), Jacek Rakowiecki, Anna Spisz, Irena Strzałkowska, Anna Wojdyga, Janusz Wróblewski, Iwona Wujastyk postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:
 

„Ostatnia rodzina”, reż. Jan P. Matuszyński

Centrum Doradcze Aurum Sp. j.; wkład koprodukcyjny: 307 500 zł brutto

(film fabularny)

 

„Zaćma”, reż. Ryszard Bugajski

RB Film Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto

(film fabularny)

 

„Warszawa 1935, cz. 2.”, reż. Tomasz Gomoła

Newborn Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto

(film animowany)

 

„Nauka chodzenia”, reż. Marcin Kopeć

SHIPsBoy Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto

(film dokumentalny)

 

„Wszystkie nieprzespane noce”, reż. Michał Marczak

Endorfina Studio Marta Golba; wkład koprodukcyjny: 72 707,34 brutto

(film dokumentalny)

 

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.

W przypadku niepodpisania umów koprodukcyjnych z wyżej wymienionymi Laureatami Komisja Konkursowa wyróżniła następujące projekty:

 

„Uratowane z potopu”, reż. Marcin Jamkowski, Konstanty Kulik

Arkana Studio Dorota Roszkowska; (film dokumentalny)

 

„Chemia”, reż. Bartek Prokopowicz

Filmokracja Sp. z o.o.; (film fabularny)

 

„Dzień czekolady”, reż. Jacek Piotr Bławut

Studio Filmowe Rabarbar Anna Bławut-Mazurkiewicz; (film fabularny)