przejdź do treści

Wprowadzenie

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowsze to region, w którym produkuje się najwięcej filmów w Polsce z najintensywniej rozwijającą się
bazą produkcyjną oraz studiami przemysłu filmowego.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jest jednym z regionalnych funduszy filmowych, które działają w Polsce i Europie.
Jest on istotnym uzupełnieniem programu krajowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz regionalnej polityki
wspierania i promowania kultury filmowej i sektora audiowizualnego.