przejdź do treści

Rusza II edycja konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Mazowiecki Fundusz Filmowy działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki ogłasza II edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej, którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim mogących przyczynić  się zarówno do turystycznej i gospodarczej promocji regionu, jak i do budowania jego korzystnego wizerunku.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

II edycja konkursu ma budżet w wysokości  1 miliona złotych,  który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Województwem Mazowieckim poprzez tematykę, miejsca realizacji filmu lub udział w jego realizacji  twórców i przedsiębiorców     z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego    w regionie.

Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2012 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Elektoralnej 12, w  Warszawie, w godz.10.00-16.00, pokój nr 11.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 listopada 2011 roku od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2011 roku o godz. 16.00

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MCKiS.

Wniosek powinien być złożony w czterech egzemplarzach ( 1 oryginał i 3 kopie).

Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt ( w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej  Funduszu www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MCKiS.