przejdź do treści

„Zaćma” reż. Ryszard Bugajski

„Zaćma” to projekt filmowy oparty na faktach pokazuje pewien nieznany epizod z życia stalinowskiej zbrodniarki – pułkownik Julii Brystigerowej. W latach 1945-1956 była ona dyrektorem Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nadzorując m.in. sprawy religii i kleru. Nazywano ją „Krwawą Luną”, gdyż w czasie przesłuchań pastwiła się nad aresztowanymi z niebywałym okrucieństwem. W roku 1956, po rozwiązaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa, przeniesiono ją na emeryturę. W 1960 roku napisała i wydała pod swym panieńskim nazwiskiem „Julia Prajs” interesującą powieść: „Krzywe litery”. W początkach lat ’60 pojawiła się w Laskach pod Warszawą, w Zakładzie dla Ociemniałych prowadzonym przez siostry franciszkanki. W Laskach często bywał Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Jego uwięzienie w latach 1953-1956 nadzorowała właśnie Brystigerowa. Do Lasek Julię Brystigerową wprowadziła siostra Benedykta (Bonifacja), czyli Miriam Szwarcman (Goldman). Obie były Żydówkami i znały się jeszcze sprzed wojny, ze Lwowa. Brystigerowej nie była obca metafizyka – miała doktorat z filozofii, studiowała kiedyś na Sorbonie. Choć nie była wierząca, od dawna dręczyły ją wyrzuty sumienia, przechodziła głęboką duchową przemianę, o czym mało kto z jej otoczenia wiedział. W czasie trudnej, burzliwej rozmowy z Prymasem Brystigerowa wyznaje swe winy i wyraża chęć naprawienia krzywd, które wyrządziła. Prymas udziela jej rozgrzeszenia, ale mówi: nawet jeżeli Bóg wybaczy jej zbrodnie, ludzie mogą jej nie wybaczyć. Duchowa przemiana tej kobiety, długi i trudny proces odchodzenia od ideologii komunistycznej i stopniowe zbliżanie się do Boga, jest właśnie tematem „Zaćmy”. Na końcu filmu będzie umieszczony napis: „W początku lat ’60 Julia Brystiger przyjęła katolicyzm, została ochrzczona. Zmarła w Laskach w 1975 roku”.

Producent: RB Film
Gatunek: Fabularny
Czas trwania: