przejdź do treści

Nabór na szóstą edycję kursu dla producentów Closing The Gap: Equity Investment Training & Pitching

Kurs  Closing the Gap przeznaczony jest dla producentów filmowych, telewizyjnych, projektów transmediowych oraz gier komputerowych zainteresowanych przedstawieniem swojego projektu gronu prywatnych inwestorów w celu zamknięcia luki finansowanej lub pozyskania bezpośredniej inwestycji na rozwój modelu firmy.

Kurs Closing the Gap został opracowany i jest prowadzony od 2010 roku przez peacefulfish, firmę zajmującą się doradztwem w zakresie finansowania przemysłu kreatywnego; z siedzibami w Berlinie, Londynie, Brukseli i Cannes. Od pierwszej edycji zostały zaprezentowane i rozwijane 83 projekty, w wyniku czego  ponad 25% z nich zdobyło dofinansowanie lub promesę finansowania. Tegoroczna edycja jest organizowania we współpracy z Media Deals, organizacją zrzeszającą inwestorów z całej Europy oraz ze wsparciem ze strony niemieckiego Investionsbank Berlin.

Program kursu ma na celu zapoznanie producentów z metodami pozyskiwania oraz prezentowania projektów prywatnym inwestorom oraz przekazania biznesowych taktyk i umiejętności, które mogą być przydatne w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. Uczestnicy zostaną także przeszkoleni z zakresu innowacyjnych strategii finansowania oraz przygotowywania biznes planów. Dodatkowo Closing the Gap oferuje szeroką możliwość nawiązywania kontaktów z zaproszonymi inwestorami i ekspertami, oraz indywidualne podejście do każdego projektu.

Inwestorzy biorący udział w finalnym panelu, podczas którego wszyscy wybrani do wzięcia udziału w kursie producenci będą prezentować swoje projekty, reprezentują:

  • Indywidualnych aniołów biznesu oraz fundusze zrzeszające aniołów biznesu,
  • Fundusze venture capital
  • Prywatnych inwestorów dofinansowujących projekty w post-produkcji,
  • Menadżerów zajmujących się lukami kapitałowymi.  

Producenci powinni zgłaszać się z rozwijanym projektem. W poprzednich edycjach projekty wybrane do udziału były na różnych etapach produkcji. Inwestorzy zaproszeni na finalny panel zajmują się inwestowaniem zarówno w development, produkcję, post-produkcję czy także w rozwijanie modelu firmy.

Kurs w całości będzie się odbywał w języku angielskim. Koszt wynosi 950 EUR od osoby.

Cena zawiera:

  • Indywidualne konsultacje prowadzone z ekspertem przez Skype’a (pitching coaching),
  • Udział w 4.dniowych warsztatach zakończonych finalnym panelem z zaproszonymi inwestorami (w Berlinie),
  • Spotkania z inwestorami i ekspertami podczas oficjalnych obiadów i kolacji.

Producenci ponoszą koszt podróży i zakwaterowania. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia firmy peacefulfish.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2014.

Dodatkowe informacje o kursie, daty oraz miejsca warsztatów wraz z jednostronicowym formularzem aplikacyjnym dostępne są na stronie Closing the Gap:

www.closing-the-gap.net