przejdź do treści

8. edycja konkursu MWFF rozstrzygnięta!

8. EDYCJA KONKURSU MAZOWIECKIEGO I WARSZAWSKIEGO
FUNDUSZU FILMOWEGO ROZSTRZYGNIĘTA!

 

13 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto 8. edycję konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna edycja finansowana jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na konkurs wpłynęło łącznie 46 projektów, w tym: 26 filmów fabularnych, 1 serial, 18 filmów dokumentalnych oraz 1 animacja. 

Wnioski oceniane były w trzech etapach:

I etap – ocena formalna złożonych wniosków

II etap – ocena ekspercka

III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.          

Do III etapu zakwalifikowało się 28 wniosków, z tego 2 projekty zostały wycofane z konkursu.

Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka Glińska, Tomasz Kolankiewicz, Agnieszka Kuźmińska, Paweł Łoziński, Beata Polaczyńska, Wiesław Raboszuk,  Anna Spisz, Tomasz Thun-Janowski, Janusz Wróblewski postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

„Ikar. Historia Mietka Kosza”, reż. Maciej Pieprzyca 
RE Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 369 000 zł brutto
(film fabularny)

„Kurier”, reż. Władysław Pasikowski
Scorpio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
(film fabularny)

„Jak najdalej stąd”, reż. Piotr Domalewski  
Akson Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
(film fabularny)

„Czarny młyn”, reż. Mariusz Palej
TFP Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 221 400 zł brutto
(film fabularny)

„Głupcy”, reż. Tomasz Wasilewski
Extreme Emotions s.c. Ewa Puszczyńska Emilia Puszczyńska;
wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto
(film fabularny)

„Symfonia Fabryki Ursus”, reż. Jaśmina Wójcik
Wajda Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 86 100 zł brutto
(film dokumentalny)

„Mazowieckie Mistrze”, reż. Grzegorz Szczepaniak
Wydawnictwo Fonograficzne ANAGRAM Sp. z o.o.;
wkład koprodukcyjny: 62 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Wymyśliłem sobie życie”, reż. Piotr Stasik
Running Rabbit Films Joanna Ronikier; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Skandal!”, reż. Bartosz Paduch
Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Po złoto”, reż. Ksawery Szczepanik
Darek Dikti Biuro Pomysłów; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

Projekty, które Komisja Konkursowa umieściła na liście rezerwowej:

„Asiunia i jej tato szczęściarz”, reż. Tamas Ducki
EGoFilm Ewelina Gordziejuk; (film animowany)

„Furia”, reż. Krzysztof Kasior
Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego; (film dokumentalny)

„Odyseja filmowa”, reż. Piotr Stasik
Telemark Sp. z o.o.; (film fabularny)

 

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.