przejdź do treści

15-lecie działalności Regionalnych Funduszy Filmowych

W 2023 roku regionalne fundusze filmowe obchodzą 15-lecie swojej działalności. Pierwszy fundusz – Łódzki Fundusz Filmowy – został powołany przez Miasto Łódź w 2007 roku, najmłodszy – Gdański, dołączył w 2022 roku. Dwanaście funkcjonujących obecnie funduszy znajduje się w strukturach wojewódzkich lub miejskich instytucji kultury na terenie całego kraju. Obok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są jednym z najważniejszych źródeł publicznego wsparcia produkcji audiowizualnych w Polsce, odgrywając tym samym istotną rolę w rozwoju kinematografii oraz kształtowaniu i umacnianiu sektora kultury.

Fundusze stanowią dobrze funkcjonujące, atrakcyjne, lokalne narzędzia wsparcia dla produkcji audiowizualnej. Powołane przez samorządy są wyrazem zrozumienia przez władze lokalne roli i potencjału regionu w tworzeniu warunków dla rozwoju twórczości filmowej.  Zobowiązanie do wydatkowania otrzymanych środków w regionie sprawia, że rozwija się lokalny przemysł filmowy i wrasta liczba osób pracujących w zawodach filmowych. To z kolei znacząco wpływa na całościowy obraz polskiego rynku filmowego.

Regiony dostrzegają też kulturowy, promocyjny i społeczny walor powstających u nich produkcji. W erze dominacji języka obrazu wykorzystanie lokacji, ukazanie walorów miejsc, podkreślenie wyjątkowości regionu, ma istotną wartość promocyjną i przekłada się na realną korzyść wizerunkową. Ponadto obecność ekip filmowych przyczynia się do wzrostu świadomości, zrozumienia i akceptacji społecznej dla procesu produkcji, a niejednokrotnie powoduje poczucie dumy u mieszkańców miejsc, w których powstają filmy. 

W ciągu 15 lat działalności fundusze wsparły ponad 700 produkcji na kwotę łączną ponad 100 mln złotych, w tym wiele ambitnych projektów i produkcji artystycznych, których realizacja nie byłaby możliwa bez ich wsparcia. Sześć z nich było nominowanych do Oscara, blisko sto jest koprodukcjami międzynarodowymi, a większość była pokazywana i nagradzana na festiwalach, w kraju i zagranicą.

O tym jak ważne jest zaangażowanie funduszy filmowych mówił Jerzy Skolimowski:

„To wspaniałe, że film otrzymuje wsparcie finansowe Funduszu i opiekę ze strony lokalnych władz – zaś region uzyskuje możliwość zaprezentowania swych walorów, a także wciągnięcia do współpracy miejscowych fachowców i korzystania z ich usług”

Warto zaznaczyć, że sukcesy polskich filmów na arenie międzynarodowej nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego funduszy filmowych. Dzięki tym środkom polscy twórcy mają możliwość realizacji swoich wizji artystycznych, a polska kinematografia zdobywa coraz większe uznanie na świecie. Maria Blicharska, producentka wielokrotnie nagradzanej na festiwalach w Polsce i za granicą „Kobiety na dachu” (reż. Anna Jadowska) oraz koprodukcji międzynarodowej „Disco Boy” (reż. Giacomo Abbruzzese), która miała swoją premierę podczas tegorocznego Berlinale, podkreśla:

„Fundusze regionalne to nieocenione wsparcie dla naszych filmów. To ogromny atut przy przekonaniu zagranicznych produkcji do współpracy z Polską. Ponadto, wsparcie merytoryczne regionalnych komisji filmowych, w trakcie przygotowań do filmu, przekłada się bezpośrednio na jakość naszych produkcji.”

Myśląc o funduszach nie można nie wspomnieć o regionalnych komisjach filmowych, gdyż w większości są to struktury, które działają nierozłącznie w ramach jednej instytucji, wzajemnie się uzupełniając. Fundusze są narzędziem wsparcia finansowego, komisje wsparcia organizacyjnego. Producenci w komisjach znajdują oparcie w poszukiwaniu lokacji, docieraniu do władz lokalnych, podmiotów świadczących usługi produkcyjne i okołoprodukcyjne w regionie. Dzięki kompleksowemu wsparciu praca producenta w regionie staje się znacznie łatwiejsza. 

Nie bez znaczenia jest też kulturotwórcze oddziaływanie tych struktur. Zarówno fundusze jaki i komisje angażują się w szereg inicjatyw wykraczających poza swoją podstawową działalność. Przykładem takich działań jest inicjatywa Film dla Klimatu, zmierzająca do zminimalizowania wpływu branży audiowizualnej na środowisko, a także szlaki filmowe, konkursy scenariuszowe, wydarzenia branżowe czy festiwale.

W ramach obchodów 15-lecia działalności regionalnych funduszy filmowych zaplanowano wspólne wydarzenia branżowe towarzyszące festiwalom: mBank Nowe Horyzonty, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Młode Horyzonty w Warszawie, na które już teraz serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: info@mwfc.pl tel. 22 586 42 15