przejdź do treści

Wyniki 4. edycji konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Zakończyła się 4. edycja konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 44 projekty, w tym: 18 filmów fabularnych, 21 filmów dokumentalnych oraz 5 filmów animowanych. 

 Wnioski oceniane były w trzech etapach:

I etap – ocena formalna złożonych wniosków

II etap – ocena złożonych wniosków przez ekspertów

III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.          

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 30 projektów.

Komisja Konkursowa w składzie: Aleksandra Kielan, Wiesław Raboszuk (Przewodniczący), Tadeusz Samborski, Anna Spisz, Irena Strzałkowska, Anna Wojdyga, Janusz Wróblewski postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

„Zły”, reż. Xawery Żuławski 

Water Color Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 307 500 zł brutto

(film fabularny)

 

„Rozwód”, reż. Paweł Łoziński

Łozinski Production Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 72 700 zł brutto

(film dokumentalny)

 

„Miasto44”, reż. Jan Komasa

Akson Studio Film Miasto Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 319 800 zł brutto

(film fabularny)

 

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji                              i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.

W przypadku niepodpisania umów koprodukcyjnych z wyżej wymienionymi Laureatami Komisja Konkursowa wyróżniła następujące projekty:

 

„The Body”, reż. Małgorzata Szumowska

Nowhere Sp. z o.o.; (film fabularny)

 

„Zaćma”, reż. Ryszard Bugajski

Erbe Film Sp. z o.o.; (film fabularny)

 

„Królewicz Olch”, reż. Kuba Czekaj

Stowarzyszenie Filmowców Polskich; (film fabularny)

 

www.mff.mazovia.pl