przejdź do treści

RUSZA 3. EDYCJA KONKURSU MAZOWIECKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO.

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasza 3. edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej.

3. edycja konkursu ma budżet w wysokości  0,7 miliona złotych,  który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Województwem Mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu, tematykę,  udział w jego realizacji  twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego   w regionie.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, operator Funduszu, będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2013 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Elektoralnej 12 w  Warszawie, w godz. 10.00–16.00, pokój nr 11.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 2 stycznia 2013 roku od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa 25 stycznia 2013 roku o godz. 16.0o

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MCKiS.

Wniosek powinien być złożony w czterech egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) oraz przesłany w formie elektronicznej na adres: mff@mckis.waw.pl .

Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej  Funduszu www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MCKiS.