przejdź do treści

„Warszawa. Miasto podzielone”, reż. Eric Bednarski

„Warszawa: Miasto Podzielone” to filmowa podróż po czasach tragicznego i przymusowego podziału Warszawy – niegdyś wielokulturowego i wielowyznaniowego miasta. Za sprawą, nigdy dotąd niewidzianego amatorskiego nagrania zarejestrowanego na taśmie 8mm, nakręconego podczas okupacji na terenie getta, ukazującego życie codzienne jego mieszkańców, a także przejmującej narracji naocznych świadków, powstanie opowieść o getcie warszawskim i jego utworzeniu w Polsce pod hitlerowską okupacją w 1940 roku. Film ukaże związki pomiędzy z pozoru biurokratycznym elementem polityki, jakim było nazistowskie planowanie przestrzenne, a ludobójstwem i przemyślanym niszczeniem miasta. Obraz ten rzuci nowe światło na przebieg podziału stolicy wprowadzonego przez niemieckiego okupanta. Oś filmu stanowić będą ujęcia z nieznanego, niezwykłego materiału filmowego, ukazujące codzienne życie w odizolowanej części miasta. Uzupełnią je inne materiały archiwalne, wspomnienia świadków oraz zdjęcia współczesnej Warszawy, gdzie odnajdziemy ślady po nieistniejącym mieście, ukazując istnienie jego podskórnej tkanki. Wśród świadków, ważną postacią jest Zygmunt Walkowski – badacz archiwów i varsavianista, wysiedlony z rodziną ze swojego domu w ramach niemieckiej akcji wydzielania getta. Całość dopełni muzyka, która budować będzie klimat przybliżający świat, który odszedł i przechodzić w dźwięki nowoczesnego miasta, stanowiąc tym samym swoisty łącznik pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Film jest jeszcze jednym obrazem, opowiadającym okupacyjne losy Warszawy, mówiącym jednoznacznie o niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnię dokonaną na ludności żydowskiej oraz gigantyczną skalę zniszczeń dokonanych w stolicy Polski. Premiera filmu zaplanowana jest na kwiecień 2018 roku, w 75 rocznicę powstania w getcie warszawskim, którego zakończenie wiązało się z totalnym zniszczeniem tej części miasta.

Producent: Pado Studio
Gatunek: Dokumentalny