przejdź do treści

9. konkurs Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego rozstrzygnięty!

27 maja 2019 r. rozstrzygnięto 9. edycję konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna edycja finansowana jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na konkurs wpłynęło łącznie 35 projektów, w tym: 20 filmów fabularnych, 14 filmów dokumentalnych oraz 1 animacja. 

Wnioski oceniane były w trzech etapach:

I etap – ocena formalna złożonych wniosków

II etap – ocena ekspercka

III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.          

Do III etapu zakwalifikowało się 18 wniosków.

Komisja Konkursowa w składzie: Paweł Cukrowski, Błażej Hrapkowicz, Tomasz Kolankiewicz, Natalia Koryncka-Gruz, Aldona Machnowska-Góra, Beata Polaczyńska, Wiesław Raboszuk, Anna Spisz oraz Sylwia Witowska postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

„Inni ludzie”, reż. Aleksandra Terpińska
Madants Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 307 500 brutto
(film fabularny) 

„Jesienna dziewczyna”, reż. Katarzyna Klimkiewicz
RE Studio Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 305 267,1 zł brutto
(film fabularny)

„Masażysta”, reż. Małgorzata Szumowska
Lava Films Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 282 900 zł brutto
(film fabularny)

„Magnezja”, reż. Maciej Bochniak  
Aurum Film Bodzak Hickinbotham Sp. j., wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto
(film fabularny)

„Tarapaty 2”, reż. Marta Karwowska
Koi Studio Sp. z o.o. wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto
(film fabularny)

„Odyseja filmowa”, reż. Piotr Stasik
Telemark Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 184 500 zł brutto
(film fabularny)

„Film balkonowy. Wejdź w mój kadr”, reż. Paweł Łoziński
Łoziński Production Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Wika!”, reż. Agnieszka Zwiefka
My Way Studio Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

 „Ostatnia wyprawa”, reż. Eliza Kubarska
Braidmade Films  PL Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Furia”, reż. Krzysztof Kasior
Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto
(film dokumentalny)

„Portret konia”, reż. Witold Giersz
Fumi Studio Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 43 332,9 zł brutto
(film animowany)

 

Projekty, które Komisja Konkursowa umieściła na liście rezerwowej:

„Warning”, reż. Agata Alexander (Wojdyna)
Film Produkcja Sp. z o.o.
(film fabularny)

„Mistrzyni”, reż. Wojciech Staroń
Staroń Film Sp. z o.o.
(film dokumentalny)

 

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.